31. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, door Sevda Cenap And Müzik Vakfı, via Flickr.
Cultuur

Hedendaagse Klassieke Muziek

Vanaf haar begin tot aan de twintigste eeuw is de klassieke muziek ontwikkeld van een vermaak tot een kunst met intrinsieke waarden. Ze vond haar publiek en dat haar steunde en zo is ze zelfstandig geworden. Is ze daarna ontspoord? In antwoord op die vraag beschouwt Roel Weerheijm in dit artikel de klassieke muziek van de twintigste eeuw.